ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Ryzyko >> Podejmowanie >> Transfer >> Ubezpieczenie 

 

Miejsce ubezpieczeń w podejmowaniu ryzyka :: Ubezpieczyć rok 2000 :: Analiza zagrożeń ogniowych :: Ubezpieczenia 

 

 

 

Transfer ryzyka: ubezpieczenie

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Ubezpieczenie jest bardzo ważną metodą podejmowania ryzyk. Towarzystwa ubezpieczeniowe powstały właśnie po to, by przejmować (w przypadku zakładów wzajemnych dzielić, co tylko w pewnych wypadkach zmienia charakter tej metody podejmowania ryzyka) ryzyka innych podmiotów. Budują one kapitały i metody działania pozwalające na bezpieczną realizację tego celu.

Jednocześnie należy podkreślić, iz z punktu widzenia jakiejkolwiek organizacji ubezpieczenie jest jedną z najgorszych metod podejmowania ryzyka. Ubezpieczenie bowiem może jedynie kompensować i to tylko w określonym, żadko pełnym, zakresie finansowe skutki zdarzeń losowych.

Artykuły dostępne w tej sekcji:

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.