ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Ubezpieczenia 

 

Dla ludzi :: Dla firm :: Produkty :: Ubezpieczyciele :: Różne 

 

 

 

Ubezpieczenia

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Ubezpieczenia są bardzo szerokim pojęciem. Trudno nawet zdefiniować, czym w dzisiejszych czasach jest ono dokładnie. Poza standardowymi konstrukcjami ubezpieczeń życia, domów, samochodów, czy ... przedsiębiorstw towarzystwa oferują najdziwniejsze produkty, które - przynajmniej z nazwy - są dalej ubezpieczeniami.

Ponieważ jednak każda definicja jest lepsza niż jej brak to...

Zgodnie z definicją Wielkiej Encyklopedii Multimedialnej mamy:

Ubezpieczenie (asekuracja) - gwarancje finansowe udzielane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na wypadek zaistnienia zdarzeń losowych.
Stanowią formę wspólnot ponoszenia ryzyka opartą na wykorzystaniu działania prawa wielkich liczb, polegają na gromadzeniu funduszy, z których wypłacane są określone kwoty w razie wystąpienia zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem.
Zdarzenia powodujące powstanie roszczenia o wypłatę odszkodowania określa się mianem wypadków ubezpieczeniowych, mogą nimi być np.: pożar, wypadki samochodowe, kradzież. Występują m.in. ubezpieczenia: majątkowe i osobowe, gospodarcze, komunikacyjne, emerytalno-rentowe.

Należy też wspomnieć o definicji umowy ubezpieczenia zawartej w Tytule XXVII Kodeksu cywilnego. Mamy tam:

Art. 805 § 1. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Ubezpieczenie zwykle wiąże się (lub przynajmniej powinno się wiązać) z zarządzaniem ryzykiem. Powinno być ostatnim elementem łańcucha ochrony powstałego w wyniku tego procesu - omawia to artykuł z działu zarządzanie ryzykiem: Miejsce ubezpieczeń w podejmowaniu ryzyka.

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.