ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Ryzyko >> Określenie 

 

Identyfikacja, ocena i pomiar :: Statystyczne pułapki :: Analiza zagrożeń ogniowych :: ZR w ubezpieczeniach 

 

 

 

Określenie i pomiar ryzyka

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

W zarządzaniu ryzykiem kolejny - po idendyfikacji - etap całości procesu. Znając ryzyka, na które może być wrażliwa organizacja przystępuje się do ich dokładnego mierzenia. Musi on obejmować dwa aspekty:

  1. wielkość ryzyka rozumianą jako wysokość prawdopodobnej i / lub maksymalnej straty,
  2. prawdopodobieństwo realizacji (czyli wystąpienia) danego ryzyka.

Dopiero łączna analiza obu tych aspektów da pełny obraz zagrożeń i będzie bazą budowy modelu ryzyka. Model ten - zbiór ocen wszystkich zagrożeń występujących w organizacji - będzie mógł być wtedy podstawą do decyzji o metodach podejmowania ryzyk w organizacji.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że zarówno wielkość, jak i prawdopodobieństwo realizacji zagrożenia ma kapitalne znaczenie dla wyboru metody jego podjęcia.

Artykuły dostępne w tej sekcji:

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.