ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Broker >> Dla brokerów >> Dokumenty >> List 

 

Umowa :: Tajemnica 

 

 

 

List brokerski

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Standardy praktyki brokerskiej

Marcin Z. Broda

Standardy praktyki brokerskiej

Jakakolwiek osoba proponująca, stosująca lub wykorzystująca niniejszą umowę w jakimkolwiek celu, w tym jako wzór do własnych lub innych umów, w pełni lub w jakkolwiek ograniczonym zakresie niezależnie od braku lub wprowadzenia w do niej zmian lub dostosowań robi to jedynie i wyłącznie na własne ryzyko.

List brokerski

(Spółka)................................. z siedzibą w .................................. reprezentowana przez: .................................. upoważnia (Brokera)................................. z siedzibą w .................................. do zawierania i wykonywania w jej imieniu umów ubezpieczenia oraz pośredniczenia przy zawieraniu na jej rzecz umów ubezpieczenia.

Upoważnienie to nie obejmuje umów ubezpieczenia z następującego zakresu ryzyk:

  1. .................
  2. .................
  3. .................
  4. .................

Upoważnienie niniejsze ważne jest do ........

W imieniu Spółki:

..............................................

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.