ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Ryzyko >> Podejmowanie >> Retencja >> Captives 

 

Alternatywa dla ubezpieczycieli :: Alternatywne metody podjęcia ryzyka :: Nowa forma TUW-ów :: Lista captivów :: Czas ubezpieczycieli :: Samoubezpieczenie :: TUW-y 

 

 

 

Towarzystwa wewnętrzne (captives)

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Towarzystwo zależne (captive insurance organization) jest to towarzystwo ubezpieczeniowe (szerzej - organizacja ubezpieczeniowa), które należy i jest kontrolowane przez podmiot lub podmioty w tym towarzystwie ubezpieczone. Nie można więc wiązać tego pojęcia (co się niestety w Polsce często zdarza) tylko i wyłącznie z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych.

Co to jest towarzystwo zależne?

Towarzystwo zależne (captive insurance organization) jest to towarzystwo ubezpieczeniowe (szerzej - organizacja ubezpieczeniowa), które należy i jest kontrolowane przez podmiot lub podmioty w tym towarzystwie ubezpieczone. Nie można więc wiązać tego pojęcia tylko i wyłącznie z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych, ponieważ towarzystwo zależne może występować również jako spółka prawa handlowego (najczęściej akcyjna) lub nawet - wg najszerszych definicji - jako stowarzyszenie. W praktyce towarzystwo zależne często w ogóle nie prowadzi bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, a działa jedynie jako reasekurator lub na zasadach działania reasekuratora.

Towarzystwo zależne pojedyncze (single parent captive lub pure captive) to towarzystwo należące i kontrolowane tylko przez jeden podmiot. Ubezpieczyciel taki prowadzi przede wszystkim ryzyka tego podmiotu oraz ryzyka firm od niego zależnych. Może też jednak oferować ubezpieczenia dla innych organizacji, reasekurację czynną lub inne usługi związane z ubezpieczeniami.

Towarzystwo zależne grupowe (group captive lub association captive) należy i jest kontrolowane przynajmniej przez dwa podmioty, których asekurację prowadzi. Podobnie jak towarzystwo zależne pojedyncze nie musi ograniczać się do prowadzenia ubezpieczeń tylko swych właścicieli.

Co możemy uzyskać tworząc towarzystwo zależne?

 1. Tańsze ubezpieczenie
 2. Pokrycie ryzyk, dla których znalezienie asekuratora na klasycznym rynku jest niemożliwe
 3. Bezpośredni dostęp do (jak się zwykle uważa - tańszego) rynku reasekuracyjnego
 4. Przekształcenie kosztów (ubezpieczeniowych) w zyski (na ubezpieczeniach)
 5. Prawo tworzenia rezerw na pokrycie szkód losowych z zysku (właściciela towarzystwa zależnego) przed opodatkowaniem
 6. Poprawę przepływów finansowych (cash flow)
 7. Łatwe ujednolicenie programu ubezpieczeniowego w grupie
 8. Dywersyfikację działań grupy poprzez wprowadzenie do niej usług ubezpieczeniowych

Kiedy towarzystwo zależne raczej się nie opłaca?

 1. Zagregowana roczna składka ubezpieczeniowa nie przekracza 1 mln USD
 2. Nie istnieje mechanizm kontroli ryzyka w organizacji (lub grupie)
 3. Organizacja (lub grupa) nie ma możliwości zatrzymania części ryzyka
 4. Miejscowy rynek ubezpieczeniowy nie zapewnia usług serwisu likwidacyjnego, reasekuracyjnego lub frontingu
 5. Koszt wymienionych wyżej usług jest wysoki
 6. Zarządzający organizacją (lub grupą) nie posiadają kwalifikacji managerskich odpowiednich do przeprowadzenia koniecznych operacji

Lista wybranych wielkich korporacji
i ich wiodących towarzystw wewnętrznych

Artykuły dostępne w tej sekcji:

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.