ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Ryzyko >> Podejmowanie 

 

Redukcja :: Retencja :: Transfer 

 

 

 

Podejmowanie ryzyka

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Nietrudno się domyślić, że wszystkie wcześniejsze etapy risk managementu prowadzą właśnie tutaj. Podejmowanie ryzyk, ich unikanie, redukcja, retencja i transfer nadają sens całej tej wielkiej zabawie. Tutaj wszystkie nitki się zbiegają i to dobry program podejmowania ryzyka chroni naszą organizację.

Zwracam od razu uwagę, iż nie ma jednej niezawodnej metody, która pozwala określić co należy zrobić, by konkretna firma, przedsiębiorstwo, gmina, czy stowarzyszenie było bezpieczen, mogło działać zgodnie z wcześniej założonym planem. Decydować tu zawsze będą dostępne środki, możliwości, a przede wszystkim wyobraźnia i wiedza osób, które podejmowaniem ryzyka się zajmują.

Artykuły dostępne w tej sekcji:

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.