ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Ryzyko >> Podejmowanie >> Retencja 

 

Aktywna :: Pasywna :: Captives 

 

 

 

Retencja ryzyka

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Zatrzymanie ryzyka jest świadomą decyzją organizacji o wzięciu na siebie konsekwencji zdarzeń losowych w przypadku ich realizacji. Najczęściej decyzja taka podejmowana jest w przypadku, kiedy zarówno redukcja ryzyka jak i jego tranfer są niemożliwe lub nieopłacalne z finansowego punktu widzenia.

Ta metoda podejmowania ryzyk musi być poprzedzona szczególnie dokładnymi kalkulacjami bowiem błedy zawsze będą bezpośrednio rzutowały na chronioną organizację. Jednocześnie należy unikać zbyt płytkiej retencji, bo oznacza to najczęściej marnotrawstwo dostępnych zasobów.

Artykuły dostępne w tej sekcji:

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.