ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Ryzyko >> Podejmowanie >> Redukcja >> Zabezpieczenie 

 

 

 

Redukcja ryzyka: Zabezpieczenia i ochrona

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Zabezpieczenia i ochrona są najbardziej rozpowszechnionym sposobem redukowania ryzyk - tak związanych z działalnością człowieka (np. kradzieże i alarmy) jak i siłami przyrody (np. udeżenia pioruna i instalacja odgromowa). W wielu wypadkach jest to sposób nadużywany lub używany w sposób nieodpowiedni.

Problem bowiem polega na tym, iż najprostsze, siłowe metody ochrony są jednocześnie najmniej skuteczne, a często równocześnie i stosunkowo kosztowne.

Obecnie też coraz większego znaczenia nabiera - w przeciwieństwie do bezpośredniej ochrony mienia - zabezpieczenie elektronicznych systemów zbierania, przechowywania, transferu danych oraz wszelkich systemów transakcyjnych.

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.