ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Reasekuracja >> Sekurytyzacja 

 

 

 

Sekurytyzacja ryzyka katastrof naturalnych, pochodne i hybrydy (praca nagrodzona w konkursie www.ryzyko.pl)

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

AKADEMIA EKONOMICZNA
WYDZIAŁ EKONOMII

Krzysztof Lizak

SEKURYTYZACJA RYZYKA KATASTROF NATURALNYCH

POCHODNE I HYBRYDY

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
Prof. dr hab. Andrzeja Szopy

Kraków 2000

SPIS TRE¦CI

Rozdział I
Ryzyko katastrof naturalnych

1. Analiza ryzyka katastrofalnego
2. Ryzyko katastrofalne, a sektor ubezpieczeniowy
3. Rynek reasekuracji
4. Dwie dekady i huragan

Rozdział II
Alternatywny transfer ryzyka

1. Konwergencja finansów i ubezpieczeń
2. Alternatywny transfer ryzyka - ART
3. Sekurytyzacja
4. Rozwój cat sekurytyzacji
5. Tendencje rozwoju ART

Rozdział III
Instrumenty katastrofalne

1. ILS
2. Cat obligacje
3. Cat bond option
4. Cateput
5. Warunkowe noty nadwyżkowe - CSN
6. Cat swapy
7. Catex - globalny system redystrybucji ryzyka

Rozdział IV
Cat opcje

1. Cbot - opcje PCS
2. Zastosowania dla sektora ubezpieczeń
3. Zastosowania dla inwestorów
4. Przykłady
5. Studium przypadku
6. Bcoe - opcje GCCI
7. Homogenizacja ryzyka

Rozdział V
Nowe aktywa, nowe narzędzia hedgingu

1. ILS - nowa klasa aktywów
2. Ryzyka ILS
3. Rynek tradycyjny vs. ART
4. Przyszłość

Załącznik

Literatura

Spis tabel i rysunków

WSTĘP

Arystoteles powiadał, że świat składa się z czterech podstawowych żywiołów - wody, powietrza, ziemi i ognia. Zawdzięczamy im życie, ale od niepamiętnych czasów niosą też zniszczenie, kształtując oblicze Ziemi i wpływając na ewolucję ludzkości. Naturalne katastrofy, są przejawem życia naszej planety i najlepszym dowodem na zagrożenia obecne w przyrodzie. Wygląda jednak na to, że ewolucja planety idzie w parze z ewolucją człowieka, a globalne zmiany klimatyczne nie są już złowieszczym proroctwem, lecz twardą rzeczywistością. Tak jak postęp technologiczny pozwolił na zwiększenie tempa naszego życia, tak liczba katastrof naturalnych wzrasta z każdym rokiem. Tempo życia nie jest jednakże jedynym następstwem ewolucji człowieka, innymi są bogactwo narodów i nowoczesne systemy ochrony przed zjawiskami przyrody. Z tego też powodu każda katastrofa wywołuje obecnie mniej ofiar śmiertelnych niż przed wiekami, wzrastają jednak szkody finansowe. Koszty będące następstwem katastrof stanowią coraz większe zagrożenie dla przetrwania firm działających w sektorze ubezpieczeniowym. Warto zwrócić uwagę, że trzy największe jak dotąd katastrofy uderzyły w relatywnie drugorzędne rejony - trzęsienie ziemi nawiedza Kobe, nie Tokio, huragan Andrew jedynie zahacza Florydę nie niszcząc najdroższych własności, trzęsienie ziemi Northridge ma swoje epicentrum daleko od Los Angeles. Nie bez podstaw specjaliści przewidują pojedyncze katastrofy ze stratami sięgającymi 30% kapitału całej branży ubezpieczeń. "Mega-katastrofa" jak trzęsienie ziemi 8,5 w skali Richtera w centrum Los Angeles lub huragan kategorii 4 uderzający w Miami czy Long Island - Nowy Jork może kosztować sektor 50-100 mld USD.

Kwota ta stanowi jednak niewielką część kapitału przepływającego dziennie przez rynki finansowe.

Historia ekonomii, a w szczególności rynków finansowych pokazuje wynalazki, które rozwiązywały w innowacyjny sposób problemy społeczne. Wynaleziono opcje i kontrakty futures na towary, aby pomóc farmerom i ich klientom zabezpieczać się przed ryzykiem zmienności cen towarów rolniczych.

Kiedy instytucje udzielające kredytów hipotecznych potrzebowały dodatkowego kapitału, aby finansować swoją działalność, rynek finansowy stworzył MBS (mortgage-backed securities - instrumenty zabezpieczone hipoteką).

Pozwoliło to bankierom hipotecznym pakować razem indywidualne pożyczki, aby następnie sprzedawać części pakietów inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.

Problem finansowania ryzyka katastrofalnego ma wiele wspólnego z poprzednimi sytuacjami, które rozwiązane zostały przy udziale rynku finansowego.

Tak jak pożyczkodawcy, firmy ubezpieczeniowe potrzebują dostępu do dodatkowego kapitału. Tak jak farmerzy i nabywcy towarów rolniczych, ubezpieczyciele potrzebują zabezpieczyć ryzyko.

To właśnie rynki finansowe mogą zapewnić sektorowi ubezpieczeń dostęp do dużo większej pojemności finansowej, niż kiedykolwiek była możliwa. Rynki finansowe mogą stać się dla branży ubezpieczeń lepszym narzędziem rozpraszania ryzyka, niż kiedykolwiek było dostępne.

Konwergencja rynków finansowych i ubezpieczeniowych - przynosząca nową terminologię CAT obligacji czy alternatywnego transferu ryzyka - jest jednym z najbardziej ekscytujących i znaczących tendencji, które pojawiły się w sektorze finansowym, w ostatniej dekadzie XX wieku. Włączone w to banki inwestycyjne, reasekuratorzy, ubezpieczyciele i brokerzy rozwijają umiejętności wykorzystywane dotychczas w ich odrębnych biznesach jak underwriting ryzyka ubezpieczeniowego oraz emisja i trading instrumentów finansowych. Innowacyjna klasa instrumentów ubezpieczeniowych (insurance-linked securities - ILS) ustanowiła nowe podłoże dla rynku ubezpieczeń i finansowego.

Łącząc te rynki, ILS dostarczają dodatkowe źródło pokrycia ryzyka katastrof, konkurencyjne cenowo do tradycyjnego rynku oraz potencjalnie zwiększają jego pojemność. Co więcej nowe sposoby transferu ryzyka ubezpieczeń obniżą zmienność cyklu ubezpieczeniowego dyscyplinując ceny. Ceny mogą wzrastać po dużych katastrofach lecz nie w takim stopniu jak obserwowany dotychczas. Dni dużych cykli i skrajnie dochodowych możliwości przejmowania ryzyka wydają się zbliżać do końca. Konkurencja ze strony pojemności wkracza do sektora ubezpieczeń i reasekuracji, tak jak wkroczyła do każdej innej sfery usług finansowych. Jeśli firmy sektora ubezpieczeń chcą przetrwać w tym świecie, muszą zredukować koszt kapitału. Trading ryzykiem katastrof poprzez instrumenty finansowe ułatwi - nawet wymusi - te zmiany. Choć rozmiar rynku ILS nie jest ciągle imponujący, efekt jego istnienia dla branży ubezpieczeń można traktować analogicznie do sił rządzących globalną gospodarką. Wielkość wydobycia ropy naftowej w krajach arabskich wpływa na ceny paliwa w USA, mimo iż głównym dostawcą Ameryki są Meksyk i Wenezuela.

Siły te mogą oddziaływać także w sposób negatywny, wywołując efekt domina w przypadku kryzysów walutowych. Azja, Rosja, a następnie Brazylia długo pozostaną w pamięci zaangażowanych w "emerging markets" inwestorów, a rynek finansowy ciągle poszukuje nowych sposobności dywersyfikacji portfeli. Intuicyjnie można oczekiwać, że pojawianie się katastrof i wielkość strat z nimi związanych nie są skorelowane ze zmianami kursów akcji, walut, stóp procentowych oraz innych wielkości ekonomicznych. Dodając ryzyko katastrofalne do inwestycji można uzyskać korzystniejszą relację zysk/ryzyko i przesunąć portfele bliżej "efektywnej granicy".

Łącząc rynek ubezpieczeń i finansowy, ILS stworzyły wcześniej niedostępne możliwości inwestycyjne i pozwoliły na udział w rynku inwestorom niezwiązanym bezpośrednio z ubezpieczeniami. Sekurytyzacja obejmująca coraz większą ilość branż pozwala na bezpośredni przepływ kapitału z rynków finansowych, do obszarów zapotrzebowania na niego. Te czynniki decydują o ewolucji międzynarodowych finansów oraz zbliżania do nich innych sektorów gospodarki. Rynek ubezpieczeń jest jednym z pierwszych przykładów nadchodzących zmian.

Sukces nowego rynku będzie ostatecznie zależał, nie tylko od jego wielkości, ale także od stopnia poprawy efektywności sektora ubezpieczeń i reasekuracji. Aby to osiągnąć niezbędna jest strona popytowa czyli inwestorzy przyjmujący ryzyko katastrofalne. Celem pracy jest zbadanie atrakcyjności rynku ILS, dla obu niezbędnych stron każdej transakcji gospodarczej czy finansowej - strony podaży reprezentowanej przez cedentów ryzyka (sektor ubezpieczeń) oraz strony popytowej czyli rynek finansowy.

Praca jest podzielona na dwie zasadnicze części - w pierwszej omawiam ryzyko katastrof naturalnych oraz efekt zjawiska konwergencji sektorów. Druga stanowi szczegółową analizę instrumentów ILS, z punktu widzenia ubezpieczycieli i inwestorów, przy czym ostatni piąty rozdział ma charakter podsumowujący.

W załączniku przedstawione są ponadto wszystkie transakcje zawarte na nowym rynku.

Rozdział I
Ryzyko katastrof naturalnych

1. Analiza ryzyka katastrofalnego
2. Ryzyko katastrofalne, a sektor ubezpieczeniowy
3. Rynek reasekuracji
4. Dwie dekady i huragan

  Pełna treść pracy, ze względu na znaczną objętość oraz ilość tabel i rysunków (patrz Spis rysunków i tabel), dostepna jest jedynie w formacie PDF.
¦ciągnij pełną pracę (998 KB)

Rozdział II
Alternatywny transfer ryzyka

1. Konwergencja finansów i ubezpieczeń
2. Alternatywny transfer ryzyka - ART
3. Sekurytyzacja
4. Rozwój cat sekurytyzacji
5. Tendencje rozwoju ART

  Pełna treść pracy, ze względu na znaczną objętość oraz ilość tabel i rysunków (patrz Spis rysunków i tabel), dostepna jest jedynie w formacie PDF.
¦ciągnij pełną pracę (998 KB)

Rozdział III
Instrumenty katastrofalne

1. ILS
2. Cat obligacje
3. Cat bond option
4. Cateput
5. Warunkowe noty nadwyżkowe - CSN
6. Cat swapy
7. Catex - globalny system redystrybucji ryzyka

  Pełna treść pracy, ze względu na znaczną objętość oraz ilość tabel i rysunków (patrz Spis rysunków i tabel), dostepna jest jedynie w formacie PDF.
¦ciągnij pełną pracę (998 KB)

Rozdział IV
Cat opcje

1. Cbot - opcje PCS
2. Zastosowania dla sektora ubezpieczeń
3. Zastosowania dla inwestorów
4. Przykłady
5. Studium przypadku
6. Bcoe - opcje GCCI
7. Homogenizacja ryzyka

  Pełna treść pracy, ze względu na znaczną objętość oraz ilość tabel i rysunków (patrz Spis rysunków i tabel), dostepna jest jedynie w formacie PDF.
¦ciągnij pełną pracę (998 KB)

Rozdział V
Nowe aktywa, nowe narzędzia hedgingu

1. ILS - nowa klasa aktywów
2. Ryzyka ILS
3. Rynek tradycyjny vs. ART
4. Przyszłość

  Pełna treść pracy, ze względu na znaczną objętość oraz ilość tabel i rysunków (patrz Spis rysunków i tabel), dostepna jest jedynie w formacie PDF.
¦ciągnij pełną pracę (998 KB)

ZAŁźCZNIK - PRZEPROWADZONE TRANSAKCJE

W formie tabeli przedstawiam przeprowadzone od 1995 roku transakcje CAT sekurytyzacji.

Każdy program jest dopasowany do specyficznych celów klienta. Duration może być ustalone na rok, dwa czy 10 lat, triggery mogą bazować na ogólnych indeksach, sile katastrof czy stratach konkretnej firmy. Kupony mogą być stałe lub zmienne, a emisje przeprowadzane w różnych transzach, które będą odpowiadały poszczególnym preferencjom inwestycyjnym. Dodatkowo ostatnie emisje posiadają ratingi, a w najbardziej znanych agencjach ratingowych (Standard&Poors, Moody's, Fitch IBCA) zatrudnieni są specjaliści wyłącznie od tego nowego rynku.

  Pełna treść pracy, ze względu na znaczną objętość oraz ilość tabel i rysunków (patrz Spis rysunków i tabel), dostepna jest jedynie w formacie PDF.
¦ciągnij pełną pracę (998 KB)

LITERATURA

1. Michael S. Canter, Joseph B. Cole, Richard L. Sandor, "Insurance Derivatives: A New Asset Class for the Capital Markets and A New Hedging Tool for the Insurance Industry", The Journal of Derivatives, Winter 1996

2. Joseph B. Cole, Richard L. Sandor, "A Wealth of Possibilities for Making Profit", Derivatives, September 1995

3. Marcin Z. Broda, "Reasekuracja - Czy naszymi ryzykami będzie handlować Wall Street?", Prawo i Gospodarka

4. Marcin Z. Broda, "Reasekuracja", Prawo i Gospodarka

5. Daniel Boryczka, Krzysztof Bobek, Krzysztof Lizak, "Jak kupić i sprzedać trzęsienie ziemi?", Asekuracja&Re, Wrzesień 1998

6. Annual review of natural catastrophes 1998, MunichRe publications, 1999

7. "Banks Seek To Bridge Insurance", Finance Insurance Accountant, 1995

8. Oscar Tymon, Andrew Davey, "Tapping capital markets for re/insurance"

International Risk Management, Spring 1997

9. William Jewett, "Converging Roles Within the Insurance and Finance Marketplace", Risk Management, August 1997

10. Raja Bouzouita, Arthur J Young, "Catastrophe insurance options", Journal of Insurance Regulation, Spring 1998

11. Tadeusz Bardzo, "Powódź katastrof", Prawo i Gospodarka - Magazyn Finansowy, 26.07.99

12. Adam Zubek, "Powódź... jutro?", Gazeta Wyborcza - Magazyn Kolorowy, 10.07.98

13. Christian Brauner, "Climate research does not remove uncertainty. Coping with the risks of climate change", SwissRe publications, September 98

14. Todd Williams, "Convergence", Risk Management, August 1999

15. Carolyn T. Greer, "Who Needs Derivatives?", Forbes, April 1997

16. Julian Walmsley, John Wiley&Sons, Inc., "New Financial Instruments", 1997

17. Investment Dealer's Digest, December 21, 1998

18. "Disaster Options Help Insurers Manage the Risk of Mother Nature", Bloomberg Services, October 15, 1997.

19. "Focusing on future", Lloyd's & Association of Insurance and Risk Managers, December 1998 - January 1999.

20. Marcin Z. Broda, "Captives", Prawo i Gospodarka

21. Nigel Benetton, "Capital idea - Spreading risk through the financial markets", Datawrite Publishing, , Volume 10.4 Apr 1997

22. A. Levin, P. McWeeney, R. Gugliada, Standard & Poor's, "Criteria for Insurance Securitizations", CreditWeek, March 17th 1999

23. Alan Punter, "London: what are the alternatives?", Aon Capital Markets Publishing

24. John Covaleski, "Insurers Reluctantly Embrace - The Alternative Market", Best's Review Property/Casualty Edition, , November, 1996

25. Don Lewis Kirk, "Infinite possibilities for finite reinsurance", Business Insurance, September 3, 1997

26. Marcin Machalski, "Planeta katastrof", Focus, Marzec 2000

27. Terry McGough, "Alternative Risk Financing: Everything You Wanted To Know But Were Too Afraid To Ask", Asia Insurance Review, December 1998

28. Willy Hersberger, "Corporate risk financing - the emergence of a new market", SwissRe Publications, 1998.

29. Roger Voysey, "Here comes New Look Insurance", Guardrisk, 1997

30. David Marchant, "Turning insurance into stocks and bonds", 1995

31. Gregory K. Myers, "The Alternative Insurance Market: A Primer", Fall, 1996

32. Peter Hausmann, "Floods - an insurable risk?", SwissRe Publications, 1997

33. Ulrich Schweizer, Maria-Elisabeth Fisher, "Cat markets on rebound", SwissRe Publications, 1999

34. J. David Cummins, "Securitization, Part I: The Insurance Link to Securities", Risk Management Publishing, August 1999

35. John J. Kollar, "Securitization, Part II: Making the Most of the Capital Markets", Risk Management Publishing, August 1999

36. Krzysztof Lizak, "Ryzyko katastrof", Rynek Terminowy, Luty 2000

37. Carolyn P.Helbling, "Rethinking risk financing", SwissRe Publications, 1996

38. Swiss Re's Risk Measurement Methods Knowledge Network, "From risk to capital. Am insurance perspective", SwissRe Publications, 1999

39. Michael Wacek, "Securitization. Tapping the capital markets for insurance capacity", Risk Magazine, February 1997

40. Insurance Institute of Ontario, "A brief overview of Finite Risk", Risk Management Reinsurance

41. "Another First for EQECAT in Securitization", Business Wire, December 1999

42. Joseph B. Cole, Richard P. Hernandez, Richard L. Sandor, "A Wealth of Possibilities for Making Profit", Derivatives, September 1995

43. Jay Ralph, "Allianz Breaks New Ground with Innovative Catastrophe Bond Option", Global Risk Report, July 1999

44. Michael S. Canter, Joseph B. Cole, "The Foundation and Evolution of the Catastrophe Bond Market", Global Reinsurance, September 1997

45. "World Map of Natural Hazards", Munich Re publications, 1998

46. "A catastrophe too far", Insurance Risk Special Raport, Risk, July 1998

47. Sumit Paul-Choudhury, "New markets for old risks", Insurance Risk Special Raport, Risk, July 1998

48. Thomas Cholnoky, Joan Zief, Elizabeth Warner, Rado Bradistilov, "Securitization of Insurance Risks: A New Frontier", Goldman Sachs, April 1998

49. John McLaughlin, "Counting the cost of catastrophes", Insurance Day, January 1996

50. Simon Challis, "Options for the future", Reactions, June 1996

51. Doug Ashbury, "Securitisation 'to change face of the insurance business'", The Royal Gazette, February 22, 1997

52. SwissRe New Markets, "New perspective. Risk securitization and contingent capital solutions", SwissRe Publications, 1997

53. Elisabeth Schon, Vincenzo Bochicchio, Edith Wolfram, SwissRe New Markets, "Integrated Risk Management Solutions - Beyond traditional reinsurance and financial hedging", SwissRe Publications, 1998

54. Gail Belonsky, David S.Laster, David Durbin, SwissRe New Markets, "Insurance-linked securities", SwissRe Publications, 1999

55. Alan Punter, "Securitization of insurance risk", Aon Capital Markets, London 1999

56. Kenneth Froot, Harvard Business School, "The Evolving Market for Catastrophic Event Risk", Marsh & McLennan Securities Corp. - Special Report, 1998

57. Sylvie Bouriaux, Group Manager, Financial Products, CBOT, "Exchange-Based Risk Transfer Mechanisms", Prezentation

58. Bruce Thomas, "Homogenizing catastrophe risk. An Overview of Catastrophe Indices"

59. Richard W. Gorvett, , "Insurance securitization: the development of a new asset class", Casualty Actuarial Society, 1999

60. Glenn Meyers, John Kollar, "Catastrophe Risk Securitization - Insurer and Investor Perspectives", Insurance Services Office, 1999

61. Aurelia Zanetti, Rudolf Enz, Luizi Hitz, Thomas Hess, "Natural catastrophes and man-made disasters in 1999", SwissRe, Sigma 2/2000

62. Alex Durrer, "Insurance derivatives and securitization: New hedging perspectives for the US catastrophes insurance market", SwissRe, Sigma 5/1996

63. Sara Borden, Asani Sarkar, "Securitizing property catastrophe risk", Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York, Vol.2, No.9, August 1996

STRONY INTERNETOWE

www.artemis.bm/artemis.htm; www.swissre.com; www.munichre.com; www.catex.com; www.cbot.com; www.bcoe.bm; www.rmg.bm; www.gs.com; www.pg.com.pl; www.hedgefin.com

SPIS RYSUNKÓW I TABELEK

ROZDZIAŁ I

Rys.1 - Straty z katastrof naturalnych

Rys.2 - Rynki ubezpieczeń, reasekuracji i retrocesji

Rys.3 - Całkowite pokrycie kupione w 1999 na poszczególnych rynkach

Rys.4 - Całkowite pokrycie kupione łącznie na badanych rynkach w ostatnich latach

Rys.5 - Analiza programów CatXL - straty potencjalne z trzęsień ziemi

Rys.6 - Analiza programów CatXL - straty potencjalne z huraganów

Rys.7 - Zmiany cen programów CatXL na poszczególnych rynkach.

Rys.8 - Ważone ryzykiem poziomy cen programów CatXL - średnio na badanych rynkach.

Tabela 1 - Straty ekonomiczne z katastrof w relacji do PKB poszczególnych krajów

Tabela 2 - Wzrost populacji w narażonych na ryzyko stanach USA

Tabela 3 - Wielkie katastrofy naturalne 1960-1998

Tabela 4 - Potencjalne straty z katastrof - okres zwrotu 100-1000 lat.

ROZDZIAŁ II

Rys.1 - Podstawowe klocki rynku finansowego

Rys.2 - Zjawisko konwergencji przez pryzmat instrumentów finansowych.

Rys.3 - Spektrum Ryzyka

Rys.4 - Warunkowy kapitał

Rys.5 - Analogia rozwoju sekurytyzacji w bankowości i ubezpieczeniach

Rys.6 - Schemat transferu ryzyka

Rys.7 - dotychczas używane produkty

Rys.8 - przewidywane użycie ART w najbliższych dwóch latach

Rys.9 - oczekiwany rozwój użycia ART

Rys - IRM 1

Rys - IRM 2

Rys - IRM 3

Tabela 1 - Experience fund

ROZDZIAŁ III

Rys.1 - Funkcja wypłaty CAT bond

Rys.2 - jedno-roczną strukturę obligacji katastrofalnej

Rys.3 - Schemat czasowy przepływów pieniężnych w typowej strukturze CAT obligacji

Rys.4 - ParametricRe

Rys.5 - ParametricRe - fizyczny trigger

Rys.6 - Allianz Cat Bond Option

Rys.7 - CatEPut

Rys.8 - CatEPut (window structure)

Rys.9 - Cat Swap

Rys.10 - tabela ofert CATEX

Tabela 1 - schemat wypłat dla emisji SR Earthquake Fund

Tabela 2 - emisji zwykłych not i not warunkowych

ROZDZIAŁ IV

Rys.1 - Call Spread

Rys.2 - okres ekspozycji, okres szacowania strat

Rys.3 - PCS call spread 60/80

Rys.4 - geograficzna dywersyfikacja ryzyka

Tabela 1 - porównanie indeksów PCS i GCCI.

ROZDZIAŁ V

Rys.1 - Zmiany indeksu S&P500 vs. Zmiany strat katastrofalnych

Rys.2 - własności redukcji ryzyka ILS

Rys.3 - CAT obligacje, a inne papiery wartościowe o podobnym ratingu

Rys.4 - pseudo-wtórny rynek CAT obligacji - Bloomberg SRNM

Rys.5 - przewidywany napływ kapitału

Tabela 1 - Poziom redukcji ryzyka portfela przez ILS

Tabela 2 -Alternatywny Transfer Ryzyka vs. kontrakty tradycyjne CatXL. Różnice i podobieństwa

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.