ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Broker >> Zadania 

 

 

 

Zadania brokera ubezpieczeniowego

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Broker może prowadzić lub doradzać w następujących procesach:

 1. analiza ryzyk występujących u klienta,
  • identyfikacja ryzyka (jakie ryzyk są związane lub występują w prowadzonej działalności?)
  • ocena ryzyka (jak wielkie są ryzyka, które zidentyfikowaliśmy i jak często mogą występować?)
 2. analiza dotychczasowego stanu ubezpieczeń,
 3. ocena możliwości zatrzymania ryzyka (popularnie: samoubezpieczenia)
 4. budowa programu ubezpieczeniowego,
  • określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone,
  • wybór formy i systemu ubezpieczenia,
  • określenie sum bądź limitów ubezpieczenia, franszyz itp.,
  • propozycja dogodnych procedur związanych z obsługą programu (np. doubezpieczenia) oraz likwidacją szkód,
 5. plasowanie programu ubezpieczeniowego,
  • skonstruowanie zapytania ofertowego do towarzystw ubezpieczeniowych,
  • zbieranie i dodatkowa negocjacja ofert ubezpieczycieli,
  • wybór zakładu ubezpieczeń,
  • podpisanie polis lub umów ubezpieczenia,
 6. bieżące czynności związane z wprowadzonym programem ubezpieczeniowym,
  • konieczne doubezpieczenia lub zmiany w umowach związane ze zmianami stanu majątku, ryzyka w okresie polisowym (najczęściej rocznym),
  • nadzór lub aktywna pomoc w likwidacji szkód,
 7. nadzór nad programem ubezpieczeniowym,
  • ocena stopnia realizacji zakładanego poziomu ochrony,
  • finansowe osiągnięcia programu ubezpieczeniowego,
  • ogólna ocena działania programu,
 8. analiza całości działań związanych z ryzykami w organizacji,
 9. ocena dotychczasowego podejścia do problemu ryzyka.

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.