ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Ryzyko >> Podejmowanie >> Transfer >> Inne metody 

 

Sekurytyzacja 

 

 

 

Transfer ryzyka: inaczej niż ubezpieczenie

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Obecnie ubezpieczenie dominuje w transerze ryzyka. Jednak faktycznie bardzo wiele operacji gospodarczych można uznać patrząc z punktu widzenia risk managementu właśnie za transfer ryzyka choćby powody ich wprowadzenia były inne. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju operacje outsourcingowe, czy podwykonawstwo.

De facto możliwy jest bowiem tranfer każdej czynności nie związanej wprost z bezpośrednią działalnością firmy w tym choćby księgowości. Wraz z takim transferem czynności najczęściej są również transferowane na zewnętrzny podmiot ryzyka z tymi czynnościami związane.

Artykuły dostępne w tej sekcji:

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.