ryzyko.pl

Ryzyko.pl >> Dawne artykuły >> Broker >> Kodeks >> Zasady dobrej współpracy 

 

 

 

Zasady dobrej praktyki współpracy brokerów ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda


 

Zasady zostały opracowane z inicjatywy towarzystw ubezpieczeniowych współnie przez brokerów i towarzystwa. Były szczegółowo omawiane i przyjęte w czasie III Kongresu Brokerów w 2000 r.

Brokerzy Ubezpieczeniowi i Zakłady Ubezpieczeń działając w najlepiej pojętym interesie Ubezpieczających się, poprzez zapewnienie im m.in.:

 • wszechstronnej i kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej,
 • pełnej i profesjonalnej obsługi,
 • rzetelnej realizacji wypłat odszkodowań i świadczeń w przypadku powstania szkód

przyjmują niniejsze ZASADY i deklarują wolę ich stosowania w swej działalności.

 1. Broker dołoży wszelkich starań, aby zapytanie ofertowe było składane z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Zakładowi Ubezpieczeń przygotowanie odpowiedzi, a Zakład Ubezpieczeń dołoży wszelkich starań, aby udzielić w terminie umożliwiającym Brokerowi złożenie klientowi oferty.
 2. Zapytanie ofertowe Brokera powinno zawierać informacje niezbędne do oceny ryzyka, w tym informacje o szkodach, zakresie proponowanej ochrony ubezpieczeniowej oraz propozycje wysokości oczekiwanej prowizji brokerskiej, a Zakład Ubezpieczeń udzieli odpowiedzi zgodnie z zaproponowanym programem ubezpieczeniowym.
 3. Broker wraz z zapytaniem ofertowym przedłoży stosowne umocowania od klienta, a Zakład Ubezpieczeń będzie przestrzegał zakresu umocowania, udzielonemu Brokerowi przez klienta.
 4. Broker przedkłada wybranym Zakładom Ubezpieczeń identyczne zapytanie ofertowe, dotyczące danego klienta, a Zakład Ubezpieczeń, w przypadku otrzymania identycznych zapytań od kilku umocowanych Brokerów, udzieli jednakowych odpowiedzi.
 5. Broker udzieli Zakładowi Ubezpieczeń odpowiedzi w sprawie decyzji klienta odnośnie złożonej oferty, a zakład Ubezpieczeń udzieli odpowiedzi w przypadku braku zainteresowania zapytaniem ofertowym Brokera.
 6. Zakład Ubezpieczeń będzie udzielał Brokerowi informacji o przebiegu szkodowym danego klienta, w oparciu o udzielony Brokerowi przez klienta zakres umocowania.
 7. Zakład Ubezpieczeń będzie określał termin ważności przedłożonej oferty.
 8. Zakład Ubezpieczeń nie będzie udzielał imiennej rekomendacji Brokerowi.
 9. Zakład Ubezpieczeń w przypadku otrzymania jednakowego zapytania ofertowego bezpośrednio od klienta i za pośrednictwem Brokera, nie przedłoży klientowi oferty korzystniejszej niż złożona za pośrednictwem Brokera.
 10. Broker będzie składał zapytania ofertowe do jednej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń, a Zakład Ubezpieczeń udzieli jednej odpowiedzi, przez wyznaczoną do tego jednostkę organizacyjną.

 

 

Uwaga!

Jest to część prowadzonego przeze mnie dawniej, starego serwisu ryzyko.pl. Znaczna część informacji na tej stronie może więc być już nieaktualna a nawet fałszywa.

Z drugiej strony czasem można przekonać się jakie były przewidywania i plany, a jak potoczyła się rzeczywistość..

Marcin Z. Broda

 

 

Profesjonalnie o ubezpieczeniach..

Dziennik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 

 
 Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.